Katedra
Mechaniki Stosowanej
i Biomechaniki
al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków tel/fax (+48) 012 628 33 70 lub      (+48) 012 374 33 70
wtorek, 05.12.2023 Informacje Jednostki Instytutu

administracja
dydaktyka
badania naukowe
współpraca zagraniczna
pracownicy
baza publikacji
kronika wydarzeń
Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki
powstała z przekształcenia Instytutu Mechaniki Stosowanej z dniem 15.12.2020Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej mechaniki: ogólnej, ciał odkształcalnych, materiałów, konstrukcji i procesów.
Katedra zatrudnia (w różnej formie) około trzydzieœcioro nauczycieli akademickich w tym pięcioro profesorów tytularnych oraz czworo profesorów uczelni. Z Katedrą jest też jeden profesor-senior Politechniki Krakowskiej. Ponadto w Katedrze pracujš pracownicy administracyjni, techniczni i naukowo-techniczni.
Organizacyjnie, po zmianach w roku 2020, Katedra jest podzielona na trzy zespoły: Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych, Zespół Dynamiki Układów Materialnych, Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki.
Katedra jest otwarta na współpracę z innymi jednostkami badawczymi, a także przemysłowymi i gospodarczymi, oferując nowoczesną infrastrukturę laboratoriów jak i wykwalifikowanych pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych. Oferujemy możliwości przeprowadzania różnorakich pomiarów oraz analiz wyników badań doświadczalnych, a także zastosowań metod numerycznych i komputerowych w analizie konstrukcji i materiałów oraz metody mikroskopowe w badaniach materiałów.

(dłuższy opis)

Zespół Ciał Odkształcalnych, M-11
Zespół Dynamiki Układów Materialnych, M-12
Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, M-13
Katedra
Mechaniki Stosowanej
i Biomechaniki
al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków tel/fax (+48) 12 374 33 70 lub      (+48) 12 628 33 70
tel. (12 374) 33-40 lub (12 628) 33-40
mail | Politechnika Krakowska | Wydział Mechaniczny PK | © Katedra M1  |